Special Secretary III Job at Kasulu Town Council – Career Opportunity in Tanzania

Overview
Job Category: Government
Job Type: Full-Time
Deadline of this Job:  17 September 2020
Duty Station:  Tanzania
Posted: 11-09-2020
Requirements
Job Description

Vacancy title:
Special Secretary III

[ Type: FULL TIME , Industry: Public Administration, and Government , Category: Admin & Office ]

Jobs at:

Kasulu Town Council

Deadline of this Job:
17 September 2020  

Duty Station:
Within Tanzania , Kasulu , East Africa

Summary
Date Posted: Friday, September 11, 2020 , Base Salary: Not Disclosed


JOB DETAILS:
Tangazo La Nafasi Za Kazi.
Halmashauri ya Mji wa Kasulu inawatangazia Watanzania wote wenye sifa na uwezo kutuma maombi ya nafasi za kazi kwa kuzingatia sifa,vigezo na maelekezo yaliyo katika tangazo hili. Katibu Mahsusi III .

Kazi za Kufanya:
• Kuchapa barua, taarifa na nyaraka za kawaida.
• Kusaidia kupokea wageni, kuwasaili shida zao na kuwaelekeza sehemu wanapoweza kushughulikiwa.
• Kusaidia kutunza taarifa/Kumbukumbu za matukio, miadi, wageni, tarehe za vikao, safari za Mkuu wake na ratiba ya kazi zingine zilizopangwa kutekelezwa katika ofisi anamofannyia kazi na kumuarifu Mkuu wake kwa wakati unaohitajika
• Kusaidia kutafuta na kumpatia Mkuu wako majalada,nyaraka au kitu chochote kinachohitajika katika shughuli za kazi hapo Ofisini
• Kusaidia kufikisha maelekezo ya Mkuu wako wa kazi kwa wasaidizi wake na pia kumuarifu kuhusu taarifa zozote anazokuwa amepewa na wasaidizi hao.
• Kusaidia kupokea majalada, kuyagawa kwa maofisa walio katika sehemu alipo na kuyakusanya, kuyatunza na kuyarudisha sehemu zinazohusika.
• Kutekeleza kazi zozote utakazokuwa umepangiwa na msimamizi wako wa kazi.


Job Skills: Not Specified


Sifa za Mwombaji.
Awe na cheti cha Kidato cha Nne. Awe na Ufaulu wa mafunzo ya Uhazili kwa ngazi ya cheti cha Astashahada (Certificate) kutoka chuo cha Utumishi wa Umma (TPSC) au chuo chochote kinachotambuliwa na Serikali. iii. Awe hajawahi kuajiriwa Serikalini.


Job Education Requirements: Not Specified


MSHAHARA. Kwa kuzingatia ngazi ya Mshahara kwa watumishi wa Umma TGS B.
Masharti ya kazi. Kazi ina masharti ya kudumu na malipo ya uzeeni.


Work Hours: 8

 

Job application procedure
MAMBO YA KUZINGATIA KWA WAOMBAJI.
Muombaji awe Raia wa Tanzania na awe tayari kufanya kazi sehemu yoyote katika Halmashauri ya Mji wa Kasulu.
Awe mwenye umri kati ya miaka 18 -45. 3. Barua za muombaji ziambatishwe na nakala za vyeti vya Elimu,Taaluma ,Cheti cha kuzaliwa na Picha mbili (2) za rangi (Passport size) za hivi karibuni.
Barua za maombi ziambatishwe na maelezo binafsi ya muombaji (CV).
Testmonials, "Provisonal Results" Statement of Results" hati za matokeo za kidato cha Nne na sita (Form IV and Form VI Results Slips)
HAVITAKUBALIWA.
Waombaji waliosoma nje ya nchi waambatishe uthibitisho wa vyeti vyao kutoka Baraza la Mitihani la Taifa (NECTA)

Namna ya kuwasilisha maombi:
Barua ya maombi iandikwe kwa mkono na iambatishwe passport size.
Mwisho wa kupokea maombi ni tarehe 17/09/2020 saa 9:30 Alasiri

Maombi yote yatumwe kwa Anuani ifuatayo:
Mkurugenzi wa Mji,
Halmashauri ya Mji,
S.L.P 475
KASULU.


Partagez et envoyez cette annonce à vos amis !
DUTIES AND RESPONSIBILITIES: Accurately and timely word processing documents in the Section by using personal computer in order to meet set targets; Maintain records of incoming and outgoing correspondences and…
Other Dodoma District Dodoma Details Description Salary Currency: Tanzanian Shilling In this position, you will welcome guests to our hotel, make room reservations, and attend to guests’ needs or questions….
Other District Other Location Details Description Misisi Movement Change Company Limited is seeking professional, hard-working, licensed CPAs with at least four years of experience. The Firm demands independence, integrity, objectivity,…
Introduction Asasi ya Uwezeshaji Tanzania – ASUTA working in partnership with FHI 360 on  Epidemic Control (EpiC) which is a global project funded by the U.S. President’s Emergency Plan for…
Other District Other Location Details Description answering calls, taking messages and handling correspondence maintaining diaries and arranging appointments typing, preparing and collating reports filing organising and servicing meetings (producing agendas…