Msaidizi wa Kumbukumbu II Job at Tandahimba District Council – Career Opportunity in Tanzania

Share and send to your friends !
Overview
Job Category: Government
Job Type: Full-Time
Deadline of this Job:  08 February 2021
Duty Station:  Tanzania
Posted: 28-01-2021
Requirements
Job Description

Vacancy title:
Msaidizi wa Kumbukumbu II

[ Type: FULL TIME , Industry: Public Administration, and Government , Category: Civil & Government ]

Jobs at:

Tandahimba District Council

Deadline of this Job:
08 February 2021  

Duty Station:
Within Tanzania , Tandahimba , East Africa

Summary
Date Posted: Thursday, January 28, 2021 , Base Salary: Not Disclosed


JOB DETAILS:
TANGAZO LA NAFASI ZA KAZI
Mkurugenzi Mtendaji wa Halmashauri ya Wilaya Tandahimba anawatangazia waombaji wote ya kazi kwa nafasi ziliyoainishwa hapa chini, baada ya kupata kibali cha ajira mbadala chenye Kumb. Na FA. 170/362/01/"A"/114 cha tarehe 15 Disemba 2020, kutoka kwa Katibu Mkuu, Ofisi ya Rais, Menejimenti ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora kuhusu ajira mpya. Hivyo basi Mkurugenzi Mtendaji (W) Tandahimba anakaribisha maombi ya kazi kutoka kwa .

Majukumu:
• Kuweka kumbukumbu (barua, nyaraka n.k) katika mafaili.
• Kudhibiti upokeaji, na uandikishaji wa kumbukumbu au nyaraka.
• Kutafuta kumbukumbu/nyaraka/ mafaili yanayohitajiwa na wasomaji.
• Kuweka na kupanga kumbukumbu au nyaraka katika reki (file racks/cabinet) katika • masjala/ vyumba vya kuhifadhia kumbukumbu.
• Kushughulikia maombi ya kumbukumbu/nyaraka kutoka Taasisi za Serikali.
• Kuchambua, kuorodhesha na kupanga kumbukumbu/ nyaraka katika makundi
• kulingana na somo husika (classification and boxing) kwa ajili ya matumizi ya ofisi.


Job Skills: Not Specified


Sifa za Mwombaji:
• Awe raia wa Tanzania mwenye umri usiozidi miaka 45.
• Awe na Elimu ya kidato cha Nne (IV) au cha Sita (VI).
• Awe na cheti cha utunzaji kumbukumbu katika mojawapo ya fani za masjala, Mahakama au Ardhi.


Job Education Requirements: Not Specified


Job Education Experience: Not Specified


Work Hours: 8

 

Job application procedure
MASHARTI YA JUMLA YA MWOMBAJI WA NAFASI ZA KAZI
• Awe raia wa Tanzania.
• Awe na miaka kuanzia 18 hadi 45.
• Mwombaji mwenye cheti cha kughushi asijaribu kuomba nafasi hizi, endapo atabainika hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi yake.
• Awe hajawahi kufukuzwa kazi, kupunguzwa, kuachishwa kazi au kustaafishwa kazi katika Utumishi wa Umma.
• Awe tayari kufanya kazi katika kijiji chochote kile ndani ya Halmashauri ya Wilaya Tandahimba.
• Waombaji waambatanishe vivuli vya vyeti vyao vya shule, taaluma, kuzaliwa. • Curriculum Vitae (CV)
• Taarifa binafsi za mwombaji
• Kila mwombaji aambatanishe na picha ndogo 2 passport size zilizopigwa hivi karibuni.
• Kila mwombaji aandike kwa usahihi anwani yake, na namba ya simu inayopatikana muda wote.
NUKUU: Maombi yote yatumwe kwa;
Mkurugenzi Mtendaji (W),
S.L.P. 03,
TANDAHIMBA - MTWARA.
Mwisho wa kupokea maombi ni tarehe 08 Feburari, 2021 saa 9.30 Alasiri.


Overview Good Neighbors is an international humanitarian development NGO founded in Korea in 1991. It was granted General Consultative Status from the United Nations Economic and Social Council (UN ECOSOC)….
Payable Accountant    Role Description Company Description: Sokowatch is transforming communities across Africa by revolutionizing access to essential goods and services. By connecting small shops to the digital economy, we…